Ulighed

Opgør med grådigheden


De rigeste bliver rigere og rigere, mens de sidste 10 procent af danskerne er blevet markant fattigere. Fordelingen af rigdommen i Danmark går den helt forkerte vej, hvor få har for alt meget, og færre har alt for lidt.

 

Uligheden er steget markant de sidste 17 år. Vi skal til bunds i en finanssektor, som er rådden og snyder samfundet for milliarder. Milliarder, som kunne være brugt på at mindske uligheden i vores samfund.

 

Helt konkret vil jeg arbejde for at:

- Vi får genrejst vores skattesystem, så finanssektoren ikke kan blive ved at snyde fællesskabet.

- Sikre en hårdere kurs over for de banker og direktører, som tages i at snyde.

- Opsplitte Finanstilsynet, og få genskabt en ordentlig kontrol af finanssektoren.

- Genindføre den progressive arvebeskatning, så uligheden falder.

- Afskaffe kontanthjælpsloftet, så børn ikke skal vokse op i fattigdom.

- Øge velfærdsinvesteringer, så der er personale til ældre, højere normeringer til vores børn og mere personale til vores syge.