Uddannelse

Uddannelse til hele landet


Uddannelse er samfundets brændstof, som sikrer unge mennesker frihed i deres eget liv. Uddannelse er den dyrebareste gave vi kan give fremtidens generationer. 

Derfor er det et kæmpe generationstyveri, at regeringen vil skære mere end 1000 gymnasielærere i Syddanmark, der skal finansiere Løkkes skattelettelser og luksusbiler. Jeg vil arbejde for at afskaffe omprioriteringsbidrag, som skader alle vores uddannelser.

 

Helt konkret vil jeg arbejde for at:

  • Sikre folkeskolen en ny start ved at skabe ro folkeskolen, give lærerne plads til at udvikle skolen, give folkeskolereformen et grundigt eftersyn og en samarbejdende folkeskole. 
  • Afskaffe omprioriteringsbidraget for alle uddannelser, som skader alle vores uddannelser. Alene i Fredericia koster gymnasiet 31,5 millioner kroner.
  • Der sikres relevante og meningsgivende uddannelsestilbud til den store gruppe af unge, som aldrig kommer i nærheden af at få en ungdomsuddannelse. 
  • Øge investeringerne i kloge hænder på erhvervs- og produktionsskoler, så vi får sikret faglærte i verdensklasse. 
  • Der sker et løft, der også kræver massivt pres på arbejdsgiverne, for at løfte ansvaret med praktikpladser. 
  • Der kommer endnu flere uddannelser til Fredericia og Syddanmark. Fredericia skal være en uddannelses-by med seminarie og tekniske uddannelser med afsæt i maskinmesterskolen.
  • Skærpe omfordelingen af statsstøtten til privatskolerne, så de skoler, der løfter de største udfordringer, også får størst andel i skattefinansieringen.